Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

23/06/2020
Các tin đã đưa ngày: