Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc

22/08/2014

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

3. Phó Trưởng ban:     

- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế;

- Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

4. Ủy viên Thường trực:

- Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách cảnh sát phòng, chống tội phạm;

- Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Các Ủy viên:

- Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông;

- Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Phó Giám đốc Sở Tài Chính;

- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghê;

- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch;

- Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: