Cử tri các xã thuộc huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan viễn thông điều chỉnh lại vị trí các cột điện, cột viễn thông cho phù hợp với cảnh quan đô thị.

28/04/2021

Cử tri các xã trên địa bàn huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan viễn thông điều chỉnh lại vị trí các cột điện, cột viễn thông cho phù hợp với cảnh quan đô thị, do hiện nay trên các tuyến đường huyện lộ, liên xã, liên thôn trên địa bàn có nhiều cột xây dựng không đúng vị trí, dây không được bó gọn gây mất cảnh quan đô thị?

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

1. Về công tác phối hợp chỉ đạo giải quyết

Căn cứ số liệu tổng hợp các kiến nghị của các xã, thị trấn  do UBND huyện Yên Lạc cung cấp theo Văn bản số 277/STTTT-BCVT ngày 30/3/2021. Sở TT&TT đã có Văn bản số văn số 321/STTTT-BCVT ngày 13/04/2021 chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với Điện Lực Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát và thực hiện việc chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến cử tri kiến nghị.

2. Về tổ chức triển khai thực hiện

 Đã yêu cầu Viễn thông Vĩnh Phúc và Viettel Vĩnh Phúc thực hiện các nội dung sau: 

- Trên cơ sở được phân giao theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh phải tiến hành xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện bó gọn theo thứ tự các tuyến phố chính của huyện, các tuyến liên xã, trục chính của xã và các thôn, xóm.

- Đối với các tuyến cáp viễn thông treo trên cột của các doanh nghiệp viễn thông xây dựng mà chưa thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp theo đúng quy đinh sẽ được thực hiện việc chỉnh trang bó gọn xong trước quý 3/2021.

- Đối với các tuyến cáp viễn thông treo trên cột của Điện Lực quản lý. Sở TT&TT sẽ phối hợp với Điện Lực Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp Viễn thông thực hiện chỉnh trang, bó gọn xong trước quý 4/2021.

- Các tuyến cột viễn thông, cột điện cử tri kiến nghị bảo đảm xây dựng đúng vị trí (yêu cầu thu cột, hoặc chuyển sang vị trí khác): Thực tế kiểm tra cho thấy những cột cột này đã được xây dựng thời gian đã lâu, thời điểm hiện nay địa phương có chủ trương làm rãnh thoát nước, mở rộng thêm đường ngõ, xóm nên một số cột nằm vào rãnh, sát mép đường. Do vậy Sở TT&TT sẽ phối hợp với UBND huyện Yên Lạc và các đơn vị có cột triển khai các phương án, kế hoạch sắp xếp lại cho phù hợp với việc nâng cấp, mở rộng đường hoặc làm  rãnh thoát nước của người dân.