Đề nghị hoàn thiện hạ tầng đường, nước cho khu dân cư tại lô đất dịch vụ Đồng Cang - Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

01/04/2021

Chi tiết câu hỏi:

Gia đình tôi hiện đang sinh sống tại Khu đất dịch vụ Đồng Cang - Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được bốc đất dịch vụ từ năm 2017, xây dựng nhà đầu năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại năm 2021, UBND thị trấn Hương Canh, UBND huyện Bình Xuyên chưa hoàn thiện hạ tầng đường và nước sạch cho khu dân chúng tôi, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, việc di chuyển trong nội khu ra ngoài thị trấn rất khó khăn, nhiều đoạn di chuyển không được.

Tôi viết kiến nghị kính mong các cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, kiểm tra việc hoàn thiện hạ tầng đường tại khu đất dịch vụ Đồng Cang - Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên để khu dân chúng tôi có thể di chuyển được.

Nguyễn Hồng Quân - Bình Xuyên

UBND Huyện Bình Xuyên trả lời:

Sau khi UBND huyện Bình Xuyên nhận được ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Hồng Quân nêu trên, ngày 26/3/2021, UBND huyện ban hành văn bản số 680/UBND-BTCD về việc chuyển nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Hồng Quân giao Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh kiểm tra, xác minh nội dung ông Quân kiến nghị.

Kết quả: Ngày 30/3/2021, UBND thị trấn Hương Canh ban hành văn bản số 103/BC-UBND về việc trả lời ý kiến kiến nghị của ông Nguyễn Hồng Quân "........UBND thị trấn Hương Canh đã tiến hành thực hiện đầu tư dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Đồng Cang- Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên gồm 04 hạng mục: HM1: Nền đường và hệ thống thoát nước; HM2: Đường giao thông (03 tuyến đường bổ sung); HM3: Cấp điện sinh hoạt; HM4: Cấp nước sinh hoạt. Đến nay UBND thị trấn Hương Canh đã ra Quyết định dừng thi công dự án và làm các thủ tục quyết toán. Các HM 1:Nền đường và hệ thống thoát nước; HM2: Đường giao thông (03 tuyến đường bổ sung); HM3: Cấp điện sinh hoạt đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, cấp điện sinh hoạt cho nhân dân; Riêng HM4: Cấp nước sinh hoạt đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng".

Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên trả lời để ông Nguyễn Hồng Quân biết.

Xin trân trọng cảm ơn!