Trả lời về việc làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy và hồ sơ bảo vệ môi trường.

30/03/2021

Chúng tôi là Công ty TNHH BN Tech Vina, là công ty TNHH một thành viên được thành lập tại Việt Nam theo giấy ĐKKD số 2500 641 069, Chứng nhận đầu tư (CNĐT) số 4389890835. Công ty có trụ sở chính và nhà máy đặt tại Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Chúng tôi có câu hỏi như sau:

Hiện tại chúng tôi đang thuê xưởng của công ty TNHH ACT Vina, MST 2500601588, địa chỉ: Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong hợp đồng thuê xưởng giữa hai công ty đã quy định rõ:

1. Bên cho thuê sẽ cam kết và chịu trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy (Chúng tôi xin đính kèm nội dung hợp đồng trong file đính kèm – quy đinh tại điều 9) và bên cho thuê đã làm hồ sơ về PCCC cho toàn bộ xưởng, trong đó có xưởng công ty chúng tôi đang thuê.

2. Phần xử lý rác thải thông thường phát sinh thì sẽ do công ty chúng tôi thiết lập phương pháp xử lý và tiến hành xử lý.

Vậy Công ty chúng tôi xin hỏi: Phía công ty chúng tôi có cần phải làm hồ sơ giấy phép phòng cháy chữa cháy và hồ sơ về bảo vệ môi trường riêng không? Trong trường hợp chúng tôi phải làm hồ sơ về bảo vệ môi trường thì chúng tôi chỉ cần phải làm kế hoạch môi trường cấp sở ký có đúng không?

Công an tỉnh trả lời:

1. Doanh nghiệp gửi phản ánh lên Bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có ghi nội dung gửi file hợp đồng giữa bên cho thuê (Công ty TNHH ACT Vina) và bên thuê (Công ty TNHH BN Tech Vina). Tuy nhiên khi tiếp nhận hồ sơ chúng tôi không thấy có nội dung này.

2. Căn cứ pháp lý liên quan nội dung câu hỏi:

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy, tại Điều 5, khoản 3 quy định “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình”.

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, quy định tại Điều 4, Khoản 1 nêu rõ:

“- Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Phòng cháy và chữa cháy) được xác định là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở; trong phạm vi một cơ sở có thể có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động.”

- Tại phần I, mục 1, tiểu mục b, Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 227/C07-P1 ngày 04/02/2021 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác PCCC&CNCH, quy định: “Đối với cơ sở là một công trình độc lập bên trong có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật (giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, hệ thống PCCC…) thì người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị sở hữu là người đứng đầu cơ sở”.

Đối chiếu với quy định pháp luật và Hợp đồng thuê nhà xưởng giữa hai công ty có thể hiện nội dung bên cho thuê cam kết, chịu trách nhiệm về PCCC và bên cho thuê đã làm đầy đủ hồ sơ cấp phép hoạt động cho các nhà xưởng, trong đó có nhà xưởng của bên thuê.

Như vậy, bên thuê không phải làm hồ sơ giấy phép về PCCC riêng và bên cho thuê (người đứng đầu cơ sở) phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

3. Ngoài ra, khi công ty TNHH BN Tech Vina đi vào hoạt động phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Trường hợp chưa rõ nội dung, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian trong giờ hành chính, số điện thoại 0211.3860.399 để được hướng dẫn, giải quyết.

Công an tỉnh trả lời để Công ty TNHH BN Tech Vina biết./.