Những ai sẽ phải làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Người ngoài 60 tuổi đã làm thẻ CCCD gắn mã vạch thì có cần phải đổi hay không?

23/03/2021

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân. Những ai sẽ phải làm thẻ CCCD gắn chip? Những người ngoài 60 tuổi và đã làm thẻ CCCD gắn mã vạch thì có cần phải đổi hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật CCCD và pháp luật hiện hành, công dân vẫn được sử dụng song song cả ba loại thẻ (Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và CCCD gắn mã vạch) đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. 

Do đó, trường hợp công dân ngoài 60 tuổi và đã làm thẻ CCCD gắn mã vạch thì không phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip. 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Cũng theo Bộ Công an, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chip điện tử.

Đối với các trường hợp đã được cấp CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Vì vậy, người dân có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 30-6-2021, chưa nên vội ồ ạt đi làm ngay.

Thẻ căn cước gắn chip điện tử dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý, ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái... Theo Luật CCCD năm 2014, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ CCCD và phải được đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Nguồn:nhandan.com.vn