Công văn số 888/SYT-NVYD, ngày 04/4/2022 của Sở Y tế V/v phát động cuộc thi sáng tác clip trên nền tảng TikTok “Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19”

06/04/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: