Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030"

08/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: