Kế hoạch 214/KH-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030

08/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: