Quyết định 738/QĐ-CT ngày 29/3/2021của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực sức khỏe - Bà mẹ trẻ em (Dân số - KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trạm y tế tuyến xã

08/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: