Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/12/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: