Vĩnh Phúc triển khai hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam

07/12/2021

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân số đối với sức khỏe của mỗi người dân, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh Vĩnh Phúc, mới đây, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Với chủ đề “60 năm ngành Dân số - vì một Việt Nam phát triển bền vững, thông qua các hoạt động Hội thảo về công tác Dân số trong tình hình mới, hội thi tuyên truyền viên dân số cơ sở, lễ mít tinh, cổ động, diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam lồng ghép với hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác dân số và gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ qua các thời kỳ, các hoạt động khác triển khai hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác Dân số - KHHGĐ, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tập thể, cá nhân tham gia công tác Dân số - KHHGĐ. Đồng thời nêu bật kết quả, thành tựu của công tác Dân số - KHHGĐ ở Việt Nam trong 60 năm qua và kết quả về công tác Dân số - KHHGĐ tại tỉnh, tại địa phương. Phát huy hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh sẽ nêu bật thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề mới và khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay và trong thời gian tới như: Mất cân bằng giới tính khi sinh; mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thách thức của già hóa dân số; chất lượng dân số còn nhiều hạn chế; nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phòng tránh mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên; phá thai không an toàn và hậu quả; tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh...

Lê Vân

 

Các tin đã đưa ngày: