Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình?

19/11/2020

Trả lời:

Điều 7, Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 9/1/2003 quy định các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

- Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện KHHGĐ;

- Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức;

- Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng, chưa được phép lưu hành;

- Di cư và cư trú trái pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa ra những thông tin có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có ảnh hưởng xấu đến công tác dân số và đời sống xã hội;

- Nhân bản vô tính người.

Các tin đã đưa ngày: