Hành vi bán phương tiện tránh thai trái với quy định của Nhà nước bị xử lý thế nào?

14/12/2020

Hỏi: Hành vi bán phương tiện tránh thai trái với quy định của Nhà nước bị xử lý thế nào?

Nguyễn Thị Nga - Tam Dương

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 102 Nghị định 117/2020 về quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế quy định vi phạm quy định về bán phương  tiện tránh thai sẽ bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi bán phương tiện tránh thai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định là cung cấp miễn phí.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi bán phương tiện tránh thai là sản phẩm tiếp thị xã hội cao hơn giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là phương tiện tránh thai đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: