Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi?

24/11/2020

Trả lời:

- Điều 40, khoản 7 Mục b của Luật Bình đẳng giới quy định: Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục hoặc ép buộc hoặc phá thai vì giới tính của thai nhi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

- Theo quy định tại Điều 98 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm đối với các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Các tin đã đưa ngày: