Vĩnh Phúc toàn cảnh

Công bố quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc

Công bố quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc