Cấp mã số vùng trồng giúp nông sản vươn ra thị trường thế giới (11/05/2022)

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu nông sản, tỉnh đã và đang triển khai cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp, qua đó, tạo điều kiện cho nhiều nông sản nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu.
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo