Giới thiệu chung

21/09/2021

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Trụ sở
Địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862474 - Email: dukcq@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Bí thư: Bùi Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0211.3840.047

Phụ trách chung các lĩnh vực công tác, hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối và công tác phòng chống, tham nhũng trong cơ quan Đảng ủy Khối. Trực tiếp phụ trách các hoạt động của 10 tổ chức cơ sở đảng thuộc Tổ 1 và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Phó Bí thư Thường trực: Vũ Ngọc Vinh

Điện thoại: 0211.3696.828

Phụ trách công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng; hoạt động công tác văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Khối. Trực tiếp phụ trách các hoạt động của 15 tổ chức cơ sở đảng thuộc Tổ 2 và Văn Phòng Đảng ủy Khối.

Phó Bí thư: Trần Quang Minh

Điện thoại: 0211.3842.389

Phụ trách công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; công tác đảng viên. Giúp đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Trực tiếp phụ trách các hoạt động của 15 tổ chức cơ sở đảng thuộc Tổ 3 và ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Phó Bí thư: Nguyễn Trường Giang

Điện thoại: 02113.588.369

Phụ trách lĩnh vực công tác tuyên truyền, dân vận; trực tiếp phụ trách hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội Khối. Trực tiếp phụ trách các hoạt động của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Tổ 4 và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Nguồn: Quyết định số 86-QĐ/DUK
ngày 21/10/2020 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: